Anasayfa

Kurumsal

Eğitsel Rehberlik Hizmetleri

"Öğrenmeyi öğrenme"

Radikal Eğitim Kurumlarında Eğitsel rehberlik hizmetleri öğrencilerin öğrenmeleri ve başarılı olmaları üzerine odaklanmaktadır.

Eğitsel Rehberliğin Amacı;

 • Öğrencinin eğitim ortamına uyum sağlaması
 • Etkin ders çalışma becerilerini kazanma
 • Öğrencilerin eğitsel kararlar vermesi ve seçimler yapması
 • Öğrencilerin ilgi, yetenek, eğilim ve özelliklerine uygun bir eğitsel ortam yaratma
 • Eğitim ortamı ile meslek yaşamı arasındaki ilişkiyi kurma
 • Zamanı etkili kullanma, Verimli ders çalışma yollarını öğrenme
 • Öğrenmeye güdülenme
 • Eğitsel seçimler yapma
 • Öğrencilerin ilgi, yetenek ve özelliklerinin tanınması, öğrenme güçlüklerinin ve eğitsel ihtiyaçlarının saptanması
 • Karar verme, amaç belirleme, plan yapma ve yürütme
 • Üst eğitim kurumlarının tanıtılması, Tercih Rehberliği
 • Sınav kaygısının azaltılması

Radikal Eğitim kurumlarında Rehberlik ve Psikolojik danışmanlarımız tarafından her hafta öğrenci görüşmesi, iki haftada bir veli görüşmesi yapılır.

Rehber öğretmenlerimiz Radikal Destek Sistemi (RDS) ile öğrencilerimize birleştirilmiş karne, hata karnesi, kişiye özel analiz, sınıf-kurum ve genel analiz, kişiye özel soru bankası, ödevlendirme sistemi, takla banka, dijital soru havuzu, aylık gelişim raporu, öncelikli çalışılması gereken konuların tespitini yapar.

Öğrencilerimizin ihtiyaçlarına yönelik her ay seminer çalışmaları yapılır.

Radikal Eğitim Kurumlarında öğrenci doğru ders çalışma stratejileri ve etkili öğrenmeyi nasıl gerçekleştirebileceği konusunda alanında uzman rehber öğretmenler tarafından desteklenir.

Radikal Eğitim Kurumlarında, öğrencilerimize ve velilerimize her sınıf seviyesine özel kurum psikologları tarafından danışmanlık hizmeti verilir.

Radikal Eğitim kurumlarında ferdi rehberlik, grup rehberliği, uyum sağlayıcı rehberlik, yöneltici rehberlik, ayarlayıcı rehberlik, geliştirici rehberlik, önleyici rehberlik ve tamamlayıcı rehberlik yapılmaktadır.


 1. Çağdaş ve öğrenci merkezli eğitim verilir.
 2. Öğrencilerin yaparak ve yaşayarak öğrenmeleri teşvik edilir.
 3. İşbirlikli öğrenme anlayışı uygulanır.
 4. Bütün dersler disiplinler arası ilişki kurabilecek şekilde öğretilir.
 5. Farklı model, stratejik, yöntem ve tekniklerinden yararlanılarak eğitim verilir.
 6. Bilişim çağına uygun dijital ve teknolojik bir eğitim verilir.
 7. Öğrenciler gerçek yaşam problemleriyle karşı karşıya getirilir.
 8. Öğrencilerin çok yönlü gelişimi amaçlanır.
 9. Lateral(çok yönlü), global (bütüncül), yansıtıcı, analitik ,yaratıcı, eleştirel ve metabilişsel düşünme becerilerini geliştirici etkinlikler düzenlenir.
 10. Kendini sözlü ve yazılı ifade etme becerisini geliştirici etkinlikler düzenlenir.
 11. İletişim odaklı ve anadili İngilizce olan öğretmenlerle yabancı dil eğitimi verilir.
 12. Konsantrasyon eğitimi verilir.
 13. Çözüm odaklı rehberlik ve psikolojik danışma hizmeti verilir.
 14. Düzenli ölçme ve değerlendirme etkinlikleri ile öğrenci öğretmen ve okul başarısı değerlendirilir elde edilen sonuçlar doğrultusunda daha iyisi için geliştirici etkinlikler düzenlenir.
 15. Hızlı okuma teknikleri ve NLP eğitimleriyle kişisel gelişim çalışmaları düzenlenir.
 16. Eğitim koçluğu ve Aile Destek Programı uygulanır.
 17. Sınav sistemi ve tercih danışmanlığı sağlanır.
 18. Özel ders ihtiyacını ortadan kaldıran eğitim çalışmaları yapılır.